Интересни факти

Какво е BTU

Съотношението на BTU към W e 3.41/1, т.е. 3.41 BTU = 1 W. Например климатик, сплит система с мощност на охлаждане 12 000 BTU отвежда от стаята ни 3520 W топлина.

EER (energy efficiency rating – коефициент на енергийна ефективност) е равен на съотношението на отдадената хладилна мощност във W спрямо консумираната електрическа мощност във W (ват) в режим на охлаждане. Например ако климатична инсталация отдава 3520 W студ, а консумира 920 W ел. енергия, има EER=3.826.

Аналогичен е коефициентът COP – коефициент на енергийна ефективност при отопление. Колкото EER и COP коефициентите са по-големи, толкова климатикът е по-икономичен. На пръв поглед имаме един и същи климатик, един и същ топлообменник ни духа ту топло, ту студено, а коефициентите на енергийна ефективност при охлаждане и при отопление са различни. Защо става така? Това е в зависимост от чисто физичните характеристики на хладилния агент, които не са постоянни в целия работен температурен диапазон, поради различен топлообмен и поради това, че фреоните преминавайки през компресора на климатика служат също и за да го охлаждат.

Директивата 92/75/ЕЕС на Европейския съюз от 01.01.2004 година за енергийно окачествяване на климатичните инсталации, разпространявани в търговската мрежа определя класове за енергийна ефективност на климатиците от клас А (най-висока енергоефективност) до клас G (с най-ниска енергоефективност). При 8-10 години среден експлоатационен живот на климатиците, възвращаемостта от спестена консумация на ел.енергия е между 3 и 5 години за високоефективните модели (клас А), при условие че се експлоатират целогодишно. Климатичните инсталации,енергиен клас А се препоръчват за отопление през есенно-зимния сезон поради по-ниската консумация на ток, съответно по-ниската себестойност на отоплението.

Плазмени филтри и йонизация

Техническият прогрес повиши качеството на живот на хората, но заедно с това се увеличават и количеството на вредните вещества обкръжаващи човека в бита. Например домакинската прах, гъбичките и бактериите причиняват алергии и респираторни заболявания. Вредните газове и изпарения причиняват хронични умора и главоболие.
Климатиците имат стандартни прахови филтър за грубо почистване от прах и други циркулиращи във въздуха по-едри замърсители. Те пазят топлообменниците на вътрешните климатични тела от замърсяване и помагат за почистване на въздуха в стаята. Филтрите трябва да се чистят периодично с топла вода, като преди поставянето си обратно е задължително, да се изсушават много грижливо.
При замърсени филтри намалява ефективността на климатика и се покачва консумацията. Мръсните филтри могат да станат развъдник на микроорганизми и источник на неприятни миризми.
Затова при по-скъпите марки и модели има изградена цялостна система от различни видове филтри за финно пречистване и обеззаразяване на въздуха.
 

ПЛАЗМА
Това е електрическа система, работеща с високо напрежение, унищожаваща попаднали във вътрешността на климатика бактерии, вируси, гъби, спори на растения и миризми и други замърсители. Представлява силно отрицателно зареден йонизиращ филтър, който променя заряда на кислорода във въздуха превръщайки го в Озон, и положително зареден електростатичен филтър. Комбинацията на тази елементи поляризира въздушните замърсители и след това ги неутрализира, като по този начин осигурява чист въздух. Повечето остатъчни замърсители във въздуха, които не са убити от йонизацията остават пленени от електростатичния филтър.
Плазменият филтър се смята за най-ефективния начин за филтриране на въздуха. Помага за предпазването от болести и алергии. Пречистването на въздуха в помещението от бактерии и вируси е затруднено поради малките им размети и способността им да се разпространяват бързо. Бактериите са с размери от по няколко микрометра, а вирусите са около сто пъти по-малки и е невъзможно да се улавят с нормалните прахови филтри. Друг съществен проблем е, че организмите хванати от неактивни филтри продължават да се разпространяват по повърхността им и се налага често почистване, или замяна.
При плазмената обработка на въздуха, по-едрите частици: прах, пърхут, животински косми, полени, успели да преминат през праховия филтър се наелектризират и се улавят по-лесно от електростатичния филтър. Допълнително плазмата йонизира въздуха. Ан-йоните с подходяща концентрация създават усещането за свежест, а от друга страна се свързват с ароматните молекули и ги неутрализират. В помещение с наслоен цигарен дим, климатик с плазмена система разгражда 70% от съдържащите се във въздуха частици два пъти по-бързо отколкото с традиционен филтър. Плазмения филтър е практически вечен, не се нуждае от специална поддръжка и грижи и е сравнително евтин. Подобни системи имат повечето маркови климатици на пазара, като Fujitsu General, Panasonic, Toshiba DAISEIKAI, LG и други.

Използването на филтри използващи електрическо поле и електрическо разреждане е познато от години като решение на тези предизвикателства. Тези филтри са влезли в употреба първоначално в болници където високо ефективното филтриране и стерилизацията е 100-процентова необходимост. Чрез Плазменото филтриране се постига високо ефективно премахване на замърсителите във въздуха включващо – фина прах, полени и други алергенни частици, спори на плесени, димни замърсители, бактерии, цигарен дим, домашни миризми, миризми от домашни любимци и др. Често подобно филтриране, поради широкия си обхват на действие, се използва в офиси, клубове и на други публични места с цел намаляване на риска от болести. Чрез поляризиране, дължащо се на електрическото поле, силите на привличане между замърсителите и влакната на антибактериалните филтри, реализират високо ефективното улавяне на малки частици.
Посредством тестове е установено, че ефективността на антибактериалния филтър от 93% може да достигне до 99.9% в комбинация с плазмен модул. Фабрично монтираните Плазмени филтри са пригодени за лесно почистване. След изваждането на филтъра от климатика, той може да се измие с топла вода, да се изсуши и постави обратно. При редовна поддръжка филтъра има живот от 6 до 8 години, без понижаване на ефективността му.
  Какво е Озон?
Озона е Кислородна молекула с 3 кислородни атома. Озона е нестабилна молекула, която при контакт с елемент способен да са оксидира освобождава допълнителния си кислороден атом от молекулата и се свързва към замърсителя. Остатъка е стабилна, чиста молекула кислород. След оксидирането на повечето замърсители е възможно да остане остатъчен озон, по-голямата част от който се събира от електростатичния филтър с активен въглен.
Защо се използва озон?
Озона има голямо приложение в сферата на почистването и дезинфекцията. Най-често се използва за дезинфекция, в сферата на хранителната индустрия и при бутилирането на вода. Озона е предпочитан поради свойството му да оксидира замърсители и да формира вторични продукти.

          Влияние температурата на околната среда   

В техническите спецификации на всички климатици е представена охладителната и отоплителната мощност по които правим своя избор за всяка стая поотделно.
Когато нямаме алтернатива за отопление и смятаме да се доверим на климатици , освен за външната изолация, качеството на дограмата и икономичността, трябва да предвидим и необходимия запас по климатична мощност. Правилно подбрания по мощност за дадено помещение климатик е в състояние да поддържа комфорт в диапазона 18 – 28 градуса. Разликите за различните модели в долната температурна граница е в това че се монтират различни датчици и по-сложни схеми за управление режима на работа на компресора, както и елктронно управляеми вентили за контрол циркулацията на хладилния агент. Съществуват и климатици предназначени за работа при зимни условия до –15 градуса. При тях са монтирани допълнителни нагреватели на дренажната система и картера на компресора. И все пак при екстремни студове е по-добре да се използват нагревателни уреди от колкото климатици.
Отоплението е най-ефективно през пролетно-есенния сезон, когато централното отопление още не е
Системи за защита от неблагоприятни условия на работа

 Системи за защита от неблагоприятни условия на работа

Ако потребителските функции на всички климатици са долу горе еднакви, то съществени разлики има при защитата от неблагоприятни експлоатациони условия. Като цяло системите за следене и контрол състоянието на климатика го оскъпяват с 30-40% .
Рестарт – това е функция която позволява на климатика да проработи след спиране на захранването в същия режим, какъвто е настроен предварително. Реализира се в контролера за управление и за това е налице почти във всички модели.
Контрол състоянието на филтрите.Ако не се почистват редовно, само за няколко месеца, филтрите на вътрешното тяло се наслояват с прах и намаляват капацитета на климатика наполовина, в резултат на което се нарушава нормалната работа на хладилната система и има огромна вероятност да се повреди. Някои модели имат индикатори, подсказващи на потребителя нуждата от своевременно почистване на филтрите.
Контрол на количеството фреон. По време нормалната експлоатация на климатика има нормално изтичане на фреон. Фреона не е опасен за човека, защото е инертен газ, но критичното намаляване в системата води до прегряване и повреда на компресора. В по-старите модели за защита са използвани релета за ниско налягане, които изключват компресора при недостиг на фреон. Новите модели са с електронни системи за защита – има поставени температурни датчици и токови датчици на различни места и микропроцесора пресмята дали режима на работа на компресора е в нормални граници и има достатъчно фреон.
Автоматично размразяване. При ниски температури в режим на топло, по радиатора на външното тяло може да се наслои лед, които влошава топлообмена, а понякога се случва дори да се счупи перка на вентилатора в парче замръзнал лед. Поради това система за контрол следи за заледяване и обръща режима на работа на студено без включена перка на вентилатора на вътрешното тяло за около 5-10 минути .
Защита от ниски температури Не се препоръчва включването на климатика при температури на околната среда под –10 градуса. За това повечето модели имат температурна защита от ниски температури. Някои инвертори имат допълнителен нагревател за включване на студен компресор.

  Профилактика на климатици

Климатичните системи не са техника, която след закупуване можем само да ползваме без да полагаме грижи за нея. Климатикът е електроуред, който за да работи ефективно и безаварийно и да има дълъг живот, се нуждае от периодично техническо обслужване през целия период на неговата експлоатация. Извършването на периодична профилактика на климатиците намалява до минимум вероятността от сериозни повреди и скъпоструващи ремонти, удължава живота и осигурява по-висока надеждност на климатичната техника, повишава ефективността и намалява консумацията на електрическа енергия. Най-важните условия за нормална работа на един климатик (освен правилен и грамотен монтаж, разбира се) са следните:

– чисти въздушни филтри;
– чисти топлообменници;
– чиста турбина на вентилатора на вътрешното тяло;
– оптимално количество хладилен агент (фреон) според предписанията на производителя.
Тези условия са налице при инсталирането на новите климатични инсталации, но при активна експлоатация, според степента на замърсеност на въздуха и плътността (херметичността) на тръбните връзки след известно време може да се окаже, че филтрите, топлообменниците и турбината на вентилатора на вътрешното тяло са замърсени и (или) част от хладилния агент е изтекъл в атмосферата и компресорът вече работи при неблагоприятни параметри и температурен режим. Затова е много важно да се установи скоростта на замърсяване на климатика, дали има загуба на хладилен агент и ако има – каква част е изтекла и дали се нуждае от дозареждане и отстраняване на пропуска, ако загубата е недопустимо голяма. Това е причината, поради която фирмите за монтаж на климатици имат изискване да се прави профилактика всяка година до изтичане на гаранционния срок. След това също е желателно всяка година или най-много на всеки две години да се прави проверка и профилактика от специалисти.

ПАЗЕТЕ КОМПРЕСОРА! ТОЙ Е СЪРЦЕТО НА ВАШИЯ КЛИМАТИК!

Компресорът е най-важният агрегат в климатичната инсталация. Съвременните климатици работят с капсулован в метален корпус херметичен компресор, който при повреждане не се ремонтира, а се сменя с нов. Ремонтът, свързан със смяна на повреден компресор, е доста скъп. А като прибавим цената на нов компресор, общата стойност на ремонта възлиза на 60-70% от цената на нов климатик.
Въздушни филтри
Въздушните филтри на климатика трябва да бъдат редовно почиствани или подменяни с нови, защото с постепенното натрупване на замърсители се увеличава тяхното въздушно съпротивление и съответно намалява дебита на въздуха през топлообменника. Това води до намаляване ефективността и влошаване работата на климатика, повишаване на консумацията на електроенергия, а в по-висока степен би могло да доведе до ускорено износване и повреждане на компресора.
Профилактика на вентилатори и топлообменници
Всеки климатик, независимо от неговата марка, модел, тип, мощност, използва фреоно-въздушен или водно-въздушен топлообменник (ТО). С помощта на различни типове вентилатори през тези TO се създава принудителна циркулация на въздух с определен дебит, който е необходим за нормалното фукциониране на всяка климатична инсталация. Той съдържа различни по вид и големина частици – механични замърсители (прах, власинки, пух от тополи, перушина, сухи листа и цветове и др.), които се натрупват в ТО като увеличават неговото въздушно съпротивление и постепенно намаляват дебита (количеството) на въздуха, който преминава през него. Леко намаляване на дебита на въздуха води до по-неефективна работа на климатика, увеличена консумация на електроенергия, а в по-висока степен и до работа на компресора при твърде неблагоприятни условия – претоварване по ток и прегряване едновременно – което води до неговото ускорено износване (най-често загуба на компресия и повреждане). Трябва да се има предвид, че степента на замърсяване на ТО невинаги може да се прецени при външен оглед. Има случаи, в които той бива замърсен, като фини частици прах навлизат между ламелите му, остават там и водят до горепосочените неблагоприятни последици без да има видими признаци за това. Тогава единственият начин за установяване на това е по отклонението от нормалните параметри на работа, което обаче може да бъде отчетено само от специалисти и с помощта на професионални контролно-измервателни уреди. Почистването на ТО може да се извършва през определен период от време, който обаче е различен за всеки климатик и зависи от степента на замърсеност на въздуха, който преминава през него. Например климатик, който работи в близост до натоварено кръстовище в голям град, ще се замърсява много по-бързо, отколкото ако работи в жилищен комплекс или вилна зона.
Друг фактор, който влияе на дебита (количеството за единица време) на въздуха, е замърсяване на лопатките на турбината на вентилатора (най-често на вътрешното тяло на климатика). Въпреки наличието на въздушни филтри (особено при евтините марки китайски климатици) фините частици прах преминават през тях и през ТО и се натрупват върху лопатките на турбината на вентилатора. В резултат на това се получава нарушаване на геометрията на лопатките, намалява ефективността на турбината, а съответно дебита на въздуха, който преминава през ТО. Това също влошава работата на климатика и води до споменатите по-горе неблагоприятни ефекти.
Хладилен агент
За нормалната работа на климатичната инсталация голямо значение има количеството и качеството на хладилния агент (работното вещество, което циркулира в нея – т.нар. фреон). Той трябва да бъде в рамките на ±10% от предписанието на производителя. С течение на времето е нормално да има минимална загуба на хладилен агент. Според повечето производители тя трябва да бъде в рамките на 0 – 5% годишно. Загуба от 15-20% годишно е недопустимо висок разход на фреон, въпреки че някои фирми твърдят, че подобни загуби са нормални според предписанието на производителя. За да бъде поддържано в нормални граници, количестото хладилен агент трябва да се проверява през определен период от време и ако е необходимо, да се дозарежда. Желателно е това да се прави на първата и втората година след инсталирането, за да се прецени дали загубата на хладилен агент е в допустимите граници. Ако климатика работи с по-малко от необходимото количество хладилен агент то това влошава неговата работа, намалява мощността му и води до прегряване на компресора, а ако е зареден с по-голямо количество от предписаното от производителя съществува риск от хидравличен удар. И в двата случая е много вероятно да се стигне до сериозна повреда на компресора и да се наложи подмяната му с нов.